పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అలమార : రచనలు

శీర్షికలు

 1. మిసిమి
 2. గజేంద్రమోక్షం తత్వవిశ్లేషణ
 3. ఆచార్య సినారె వారి పోతన
 4. ఆచార్య ఎల్చూరి మురళీధర రావు - బొప్పన పంచమ స్కంధం
 5. డా. భ. శ్రీరామ సుబ్రహ్మణ్యం - పోతన - తీర్థుల - కృష్ణ చరితాలు
 6. పోతన - అతని కృతులు - పరిశీలన
 7. అసురులు మరొక కోణం - సాయి స్వరూప
 8. ఆచార్య ఎల్చూరి మురళీధరరావు - పోతనామాత్యుని కల్పనానల్పశిల్పం
 9. పోతన - TSN మూర్తి
 10. శ్రీమదాంధ్ర మహా భాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు
 11. పోతన – నన్నెచోడులు చిత్రించిన మన్మథుని రథనిర్మాణం
 12. నారాయణ శతక వ్యాసం
 13. శ్రీమహా భాగవత సుధా తరంగిణి
 14. భాగవతం మానవీయ విలువలు - అన్నావఝ్ఝల రామమోహన శర్మ
 15. ద్వంద్వ శిల్పం