పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రవేశిక : సభలు సమావేశాలు

శీర్షికలు

 1. ఆవిష్కరణ 28,ఆగస్టు-13
 2. 2013-అక్టోబరు,2 సత్సంగం సన్మానం
 3. 2015 - ఢిల్లీ - మియాపూరు
 4. 2014 Aug, 17 - ప్రథమ వార్షికోత్సవం
 5. 2015 సెప్టంబరు, 05 - ద్వితీయ వార్షికోత్సవం
 6. 2015 సెప్టంబరు, 11 - మియాపూరు
 7. 2016-ఏప్రిల్-09 ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమీ, న్యూఢిల్లీ
 8. 2016-04-10-భాగవత పూజా మహోత్సవపు పద్యాల పోటీ
 9. 2016-04-10 పోతన భాగవత పూజా మహోత్సవము
 10. 2016, జనవరి - 01 పురస్కారం
 11. 2016, జూలై కృష్ణాష్టమి పోటీలు
 12. 2016, ఆగస్టు - 25 భాగవత జయంతి
 13. 2016, ఆగస్టు - 25 ఛాయాచిత్రాలు
 14. 2016, ఆగస్టు 25 దృశ్యకం - ఆప్ ఆవిష్కరణ
 15. 2016, ఆగస్టు 25 దృశ్యకం అతిథి సత్కారం
 16. 2016, ఆగస్టు 25 ఉపన్యాసాలు కొన్ని
 17. 2016, జూన్ - 26 సత్సంగం దృశ్యకం
 18. 2016, జూన్- 26 సత్సంగం ఛాయా చిత్రాలు
 19. శ్రీ గోవిందానంద సరస్వతి వారి ఆశీర్వచన - భాషణ
 20. 2016-సింగపూరు సదస్సు
 21. 2016-చరణి గ్రంథ ఆవిష్కరణ
 22. 2017 ఫిబ్రవరి బమ్మెర
 23. 2017 భాగవత బంధువుల ఆత్మీయ సమాగమము
 24. 2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, హైదరాబాదు
 25. 2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, టాంపా, అమెరిక
 26. 2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, విరవ గ్రామం
 27. 2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, సింగపూరు
 28. 2018 పంచమ వార్షికోత్సవాలు
 29. 2019 సింగపూర్ అన్నమయ్య శతగళార్చన కనుకరులు
 30. 2019 - బాగవతరత్న పురస్కారము
 31. 2019 - సింగపూర్ భాగవత జయంతి సంబరాలు
 32. 2019 సం. అనంతపూరులో పురస్కారము
 33. 2019 నవంబరు మియాపూర్
 34. అన్నమయ్య శతగళార్చన 2020
 35. 2020 భాగవతరత్న పురస్కారాది (ఆన్ లైన్).
 36. 2020 ఆన్ లైన్ భాగవత జయంత్యుత్సవాలు