శ్రీరామ
up-arrow

గమనిక:- ప్రతి పుట అంశాలు (మెను) చివర 1. శోధించు బొత్తం, 2. పదాలను శోధించు ఉంటాయి.

:పోతన తెలుగు భాగవతము: :విభాగములు:

{1}ముంగలి
(స్వతసిద్ధంగా తెరుచుకుంటుంది)

{2}ప్రవేశిక

ఉపవిభాగములు:

[1] అనుబంధములు

శీర్షికలు ; 1.సభ్యులు; 2.ప్రోత్సాహకులు; 3.ఛందోప్రక్రియలు జాబితా; 4.టేగ్స్; 5.ట్రస్టు


[2]ముందుమాట

శీర్షికలు ; 1.ఈటివి-2 వారు చేసిన పరిచయం 2.కాపీరైట్ 3.ఉపోద్ఘాతం 4.Introduction 5గ్రంధాదులు 6.గ్రంధాదులు - 2 7.సంస్థలు 8.చిహ్నములు 9.వివిధ-కార్యక్రమాలు 10.తెభా పరిచయ చిత్రమాల


[3]సభలు సమావేశాలు

శీర్షికలు : 1.ఆవిష్కరణ 28,ఆగస్టు-13 2.2013-అక్టోబరు,2 సత్సంగం సన్మానం 3.2015 - ఢిల్లీ - మియాపూరు 4.2014 Aug, 17 - ప్రథమ వార్షికోత్సవం 5.2015 సెప్టంబరు, 05 - ద్వితీయ వార్షికోత్సవం 6,2015 సెప్టంబరు, 11 - మియాపూరు 7.2016-ఏప్రిల్-09 ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమీ, న్యూఢిల్లీ 8.2016-04-10-భాగవత పూజా మహోత్సవపు పద్యాల పోటీ 9.2016-04-10 పోతన భాగవత పూజా మహోత్సవము 10.2016, జనవరి - 01 పురస్కారం 11.2016, జూలై కృష్ణాష్టమి పోటీలు 12.2016, ఆగస్టు - 25 భాగవత జయంతి 13.2016, ఆగస్టు - 25 ఛాయాచిత్రాలు 14.2016, ఆగస్టు 25 దృశ్యకం - ఆప్ ఆవిష్కరణ 15.2016, ఆగస్టు 25 దృశ్యకం అతిథి సత్కారం 16.2016, ఆగస్టు 25 ఉపన్యాసాలు కొన్ని 17.2016, జూన్ - 26 సత్సంగం దృశ్యకం 18.2016, జూన్- 26 సత్సంగం ఛాయా చిత్రాలు 19.శ్రీ గోవిందానంద సరస్వతి వారి ఆశీర్వచన - భాషణ 20.2016-సింగపూరు సదస్సు 21.2016-చరణి గ్రంథ ఆవిష్కరణ 22.2017 ఫిబ్రవరి బమ్మెర 23.2017 భాగవత బంధువుల ఆత్మీయ సమాగమము 14.2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, హైదరాబాదు 25.2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, టాంపా, అమెరిక 26.2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, విరవ గ్రామం 27.2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, సింగపూరు 28.2018 పంచమ వార్షికోత్సవాలు 29.2019 సింగపూర్ అన్నమయ్య శతగళార్చన కనుకరులు 30.2019 - బాగవతరత్న పురస్కారము 31.2019 - సింగపూర్ భాగవత జయంతి సంబరాలు 32.2019 సం. అనంతపూరులో పురస్కారము 33.2019 నవంబరు మియాపూర్ 34.అన్నమయ్య శతగళార్చన 2020 35.2020 భాగవతరత్న పురస్కారాది (ఆన్ లైన్). 36.2020 ఆన్ లైన్ భాగవత జయంత్యుత్సవాలు


[4]భూమిక

శీర్షికలు : 1.గ్రంథం - పీఠిక ; 2.ప్రథమ స్కంధం ; 3.ద్వితీయ స్కంధం ; 4.తృతీయ స్కంధం ; 5.చతుర్థ స్కంధం ; 6.పంచమ స్కంధం - ప్రథమాశ్వాసం. ; 7.పంచమ స్కంధం - ద్వితీయాశ్వాసం ; 8.షష్ఠ స్కంధం ; 9.సప్తమ స్కంధం ; 10.అష్టమ స్కంధం ; 11.నవమ స్కంధం ; 12;దశమ స్కంధం - పూర్వ భాగం. ; 13.దశమ స్కంధం - ఉత్తర భాగం ; 14.ఏకాదశ స్కంధం ; 15.ద్వాదశ స్కంధం


[5]పద్య సూచిక

శీర్షికలు : 1.అకారాది - తెలుగు భాగవతము ; 2.అకారాది వీరభద్ర విజయము ; 3.భాగవతము విషయ సూచిక ; 4.ఛందో అనుక్రమణిక ; 5.ఘట్టాల అనుక్రమము


[6]వార్తా ఉల్లేఖనాలు

శీర్షికలు : 1.2013, సెప్టంబరు 26 - ఆవిష్కరణ ; 2.2014, నవంబరు - 4 సాక్షి నెట్టింట భాగవతం ; 3.2015 సం. గణాంకాలు - భాగవత గణనాధ్యాయి టైమ్ లైన్ ; 4.2016 జనవరి తెలుగు వెలుగులో భాగవత మకరందం ; 5.2016,ఆగస్టు-16 శిరాకదంబం ; 6.2016, ఆగస్టు -25 తృతీయ వార్షికోత్సవము ; 7.2016-09-10_న్యూసు ఆప్పు ఛానలు దృశ్యకం ; 8.2008 ఈటివి - 2 పరిచయ దృశ్యకం ; 9.17 సెప్టంబరు 17 ; 10.గజేంద్ర ధామ్ వద్ద తెలుగు భాగవతం ; 11.ఆస్ట్రేలియా తెలుగు మల్లిక ఫిబ్రవరి `18 ; 12.04-06-2018-చరణిభాగవతంపై ఇండియన్ ఎక్సప్రెస్ ; 13.06-06-2018 చరణిభాగవతంపై ఆంధ్రజ్యోతి ; 14.06-06-2018 చరణిభాగవతంపై ఆంధ్రజ్యోతి 1 ; 15.06-06-2018 చరణిభాగవతంపై ఆంధ్రజ్యోతి 2 ; 16.06-06-2018 చరణిభాగవతంపై ఆంధ్రజ్యోతి 3. ; 17.2018-08-06 సింగపూరు కరపత్ర విడుదల ; 18.2018-09-04 ఈక్షణంలో జయంత్యుత్సవాలు ; 19.2018-09-05 ఆంధ్రజ్యోతిలో జయంత్యుత్సవాలు ; 20.2018-09-07 ఈక్షణలో జయంత్యుత్సవాలు ; 21.2018-09-17 ఆంధ్రప్రభలో విరవ ఉత్సవాలు ; 22.2018-09-06 జైజై శంకర టివి ; 23.2018-09-18-ఆంధ్రజ్యోతి ; 24.2018-12-24 ఈటీవీ ప్రసారము ; 25.2019-01-04 Hans India ; 26.హేన్స్ పేపర్ లో చరణిగ్రంథం ; 27.2019 సింగపూర్ శతగళార్చన - ఈటివి ; 28.2019- సింగపూర్ శతగళార్చన - ఆంధ్రజ్యోతి ; 29.2019 - సింగపూర్ భాగవత జయంతి - ఆంధ్రజ్యోతి ; 30.2019 - సింగపూర్ భాగవత జయంతి - ఈక్షణం ; 31.2020 అన్నమయ్య శతగళార్చన - ఈటీవిలో ; 32.2020 అన్నమయ్య శతగళార్చన ఎసిఎన్ ఛానల్ ; 33.2020 అన్నమయ్య శతగళార్చన టి-న్యూస్ ; 34.2020 అన్నమయ్య శతగళార్చన టివి5 లో ; 35.2020 భాగవత జయంతి


[7]ట్రస్టు - కార్యక్రమాలు

శీర్షికలు: 1.ట్రస్టు కార్యక్రమాలు


[8]బమ్మెర పోతన

శీర్షికలు : 1..పోతన రచనలు ; 2.పోతన వంశము ; 3.పోతన వంశవృక్షం - భాగవతం ; 4.పోతన వంశ వృక్షం - వీరభద్ర విజయము ; 5.పోతన పుట్టిన రోజు - చర్చ ; 6.శ్రీనాథుడు - పోతన ; 7.ఆంధ్ర కవుల చరిత్ర - పోతన ; 8.పోతన నుతి - వాసుదేవ స్వామి ; 9.వాసుదేవ స్వామి పద్యాలు రెండు ; 10.ఫలశ్రుతుల సమాహారం 11.పోతన - తెలుగుల ఆధ్యాత్మిక ఔన్నత్యం ; 12.పోతన గురించి - వినుకరి ; 13.సాంఘిక మాధ్యమాలలో పోతన ; 14.భాగవతం - నారద బోధ ; 15.పోతన - TSN మూర్తి గారు ; 16.పోతన-భాస్కర-రామాయణం ; 17.భాగవతం ప్రాంతీకరణం ; 18.పోతన శ్రీనాథుల సీసాలు ; 19.తమాదిదేవం ; 20.పోతన లో తాను 21.త్యాగరాజు వారి పోతన భాగవతము ; 22.భక్తి కవితా చతురానన ; 23.భోగినీ మండపం వార్త ; 24.హాస్యబ్రహ్మ మాటలలో పోతన ; 25.పోతరాజు - త్యాగరాజు ; 26.పోతన గురించిన విశేషాలు ; 27.నవమ స్కంధ విశ్వామిత్రుని వంశం ఘట్ఠంలో పొసగని పాఠం ; 28.భీష్మ స్తుతి - రూప చిత్రణము ; 29.అమ్మా! లక్కసానమ్మా! ; 30.కావ్య పరిమళము - శ్రీమద్భాగవతము ; 31.త్యాగరాజు - పోతరాజు ; 32.తన వెంటన్ సిరి ; 33.నాగఫణి శర్మ - పోతన -1 ; 34.ఉటంకింపులు - పుష్పాంజలి ; 35.ఉటంకింపులు - మౌక్తికమాల ; 36.ఉటంకింపులు - కవితాంజలి ; 37కరుణశ్రీ వారి మహాకవి పోతన ; 38.రాయప్రోలు వారి పోతన - భాగవతం ; 39.భోగినీలాస్యం - భోగినీ దండకం ; 40.పోతనకు సమర్పించిన ఉత్పల మాలిక ; 41.సాహితీ దీపిక - శృంగార భాగవతము 42.తొలి తెలుగు కామబాణ దండకము ; 43.భాగవత ప్రశస్తి ప్రాభవం ; 44.మరో కోణంలో మహాకవి పోతన ; 45.రుక్మిణమ్మ - పోతన్న - అనుబంధము ; 46.8-97-వ లో ప్రక్షిప్తమా. ; 47.పోతన గంగాప్రవాహ వర్ణన ; 48.పోతన - సంగీతము ; 49.తొలి వందనం ; 50.పోతనవారి పంచపాది పద్యం ; 51.అమ్మ చూపులు ; 52.అపరిగ్రహం ; 53.ప్రౌఢకవి మల్లన్న ; 54.ప్రాచీన గ్రంథాల పలుకుల వాడుక ; 55.భాగవతం - భాష గొప్పదనం - గరికిపాటి ; 56.ఇచ్చోటనే భోగినీదండకం వ్రాసెను ; 57.పొడవు పొడవున కురుచై


[9]పోటీలు

శీర్షికలు : 1.భాగవత సంస్కృతి పోటీలు - 2017 ; 2.భాగవత సంస్కృతి పోటీలు - 2018 ; 3.భాగవత రత్న పురస్కారానికి దరఖాస్తు ; 4.సింగపూర్ భాగవత జయంతి పోటీలు - 2018 - ; 5.2018 భాగవత జయంత్యుత్సవాల పోటీలలో విజేతలు ; 6.2019-బాలల కథల పద్యాల పోటీలు


[10]అకారాది - తెభా
అకరాది వరుసను బట్టి చూసుకొనగలరు

{3}వివరణలు

ఉపవిభాగములు:

[1]అనుయుక్తాలు

శీర్షికలు : ముందుమాట; అవతారాలు; కాలరూపుడు విష్ణువు అవతారాల వైభవం; సప్తస్వరాలు; భాగవత దశ లక్షణాలు; ఏక చతుఃశ్లోకీ భాగవతములు; చతుషష్ఠి విద్యలు; మన సంఖ్యామానము; ఉపవేదాదులు; చతురాశ్రమ వివరాలు; చతుర్విధ విద్యలు - ధర్మాలు; కౌరవులు; అష్ట దిక్కులు వివరములు; అప్సరసలు - 31 మంది; సప్త ద్వీపాలు - వివరాలు; సప్త సముద్రాలు; చతుర్వింశతి తత్వాలు; భాగవతతుల ధర్మములు; దశ విధ వాయువులు; విష్ణుమూర్తి పరికరాదులు; చౌసీతి బంధములు; చతుర్దశ మన్వంతరాల వివరాలు; పురాణాల వివరాలు; నవబ్రహ్మలు; జంభారి; త్రేతాగ్నులు; చతుర్దశ భువనములు; ప్రపంచము; మహా విద్యలు; అణిమాది - అష్టైశ్వర్యములు; పంచవిధ శక్తులు; భాండీరక వటము; పంచమలములు; వాజుల నీరాజనము; నిఖిలభూతములలో ఒక్కడవు; ఆదిశేషుడు; అవస్థాష్టకము; వేదాంగములు; సాంఖ్యము; మన్మధ కళా బేధములు; అక్షౌహిణి వివరణ; అష్టవిధ వివాహాలు; మహారథుడు; కౌమోదకి, కౌస్తుభము, పాంచజన్యము; త్రివిధ ఉత్పాతములు; నవవిధ భక్తి; వివధ రాజ్యాలు; షడూర్మి; షోడశ దానములు; పంచ మహా యఙ్ఞాలు; చతుర్విధ జన్మలు; రాగద్వేషాలు - వివరములు; పంచకోశ వివరములు; అవధూత చెప్పిన గురువులు; అష్టాదశ పురాణాల సంఖ్య; ద్వాదశాదిత్యులు పరిచారకులు; వివిధ లోకాధిపతులు; తెలుగువారి మానములు; పుంసవన వ్రతము; వసుదేవుని భార్యలు; విష్ణుమూర్తి విరాడ్విగ్రహము; రుద్రుని ఏకాదశ స్థానములు; ముల్లోకములు; అష్టదిగ్గజములు; కజ్జము; అష్టప్రమాణములు; భాగవతోత్తమ ధర్మంబులు; భక్తి; శ్రీ కృష్ణుని అష్టమహిషలు; పంచవింశక తత్వములు; చతుర్ వ్యూహములు; సప్త తత్వములు; త్రివిధ భక్తి; గర్భస్థ పిండం దశలు; త్రైవర్గిక పురుషులు; దేవహూతి కన్యకానవకం; అరిషడ్వర్గాలు - వివరణ; 12 మంది యామ అనే దేవతలు; పూర్ణిమ-అమావాస్య భేదాలు; కైలాస పర్వత వర్ణన; సర్గ లేదా సృష్టి భేదాలు; చంద్రుని 16 కళలు; షోడశ వికారాలు - కళలు; హిరణ్యకశిపుని కోరికలు; అవిద్యా పంచకం; బ్రహ్మదేవుని సృష్టి విశేషాలు; పంచవిధ నిషిద్ధాన్నములు; నైమిశారణ్యం-పదాలు; నైమిశారణ్యం - గణన; రాసక్రీడా రీతులు; సప్తవింశతి తత్వములు; ఆత్మ ద్వాదశ లక్షణములు; షడ్వికారములు; భాగవతుల దశ ధర్మములు; కర్దముని విమానం; కామాదుల జయించు సూత్రాలు; సప్తవిధ వాయువులు; తన్మాత్రలు - సృష్టి; సాగరమథనంలో పుట్టిన పదకొండు; సనకాదులు చెప్పిన మార్గాలు; శివుని ఎదుట మోహిని విహారాలు; అమర పురి వర్ణనలు; శమాదులు; మాయాదేవి పద్నాలుగు పేర్లు; త్రికూట పర్వత వర్ణన; చెట్ల భాగాలు; నవ నిధులు; నవ గ్రహాలు; సప్త పవనములు; అధోక్షజుడు; కవచము; పర్వములు; కేశవుడు; షోడశ మహారాజులు; అష్ట భుజ విష్ణువు ఆయుధాలు; వాయు చతుష్కము; బ్రహ్మ గాయత్రి; ఇంద్రియాధిపతులు; అష్టాదశ సిద్దులు; సప్తావరణలు; నాసత్యులు; ద్వాదశాదిత్యుల వంశాలు; మధుసూదనుడు; కాలము-కొలత (1&2) సూక్ష్మకాలము దినభాగములు; కాలము-కొలత (3) దినభాగములు మఱియొక విధము; కాలము - కొలత - (4) మానము తిథి పక్షము మాసము ఋతువు కాలం; కాలము - కొలత - (5) పేర్లు తిథి పక్షము మాసము ఋతువు కాలం; కాలము - కొలత - (6) పేర్లు సంవత్సరములు; కాలము - కొలత - (7) దివ్యకాల మానము; కాలము - కొలత - (8) యుగములు; కాలము - కొలత - (9) మానం - మన్వంతరాది; కాలము - కొలత - (10) పేర్లు - మన్వంతరములు; కాలము - కొలత - (11) పేర్లు కల్పములు; కాలము - కొలత - (12) పంచాంగ గణన - విశేష పదాలు; దర్భలలో జాతులు; మోక్ష హేతువుల విషయం; దినక్షయము; వ్యతీపాతము - యోగములు; ;


[2]ఉల్లేఖనాలు

శీర్షికలు : 1.పాలపర్తి-వారి-భాగవతం నుండి ; 2.తి తి దే పోతన భాగవతం - ప్రవేశికలు ; 3.భాగవత సుథా లహరి. ఉపోద్ఘాతము ; 4.గజేంద్ర మోక్షణ రహస్యార్థము - ముందు పుటలు. ; 5.ధ్విపద భాగవతము ముందు పుటలు ; 6.ద్విపద భాగవతము ఉపోద్ఘాతము ; 7.ధ్రువోపాఖ్యానము ఉపోద్ఘాతము ; 8.ధ్రువ- ఎక్కిరాల వారి సంపుటి-10 పుట 17 నుండి 20 ; 9.ధ్రువ - నళినీమోహను వారి నక్షత్ర వీధిలో ; 10.ఆంధ్రులెవరు


[3]పద్య రత్నాలు


[4]వ్యాసములు

శీర్షికలు :

భాగవతము - గాయత్రి; గాయత్రి పట్టిక; గాయత్రి యంత్రము; పురంజనుని కథ; రాస క్రీడ; ఆమడ వివరణ; యోజనము కొలత; దూరమానము; పంచోపనిష ణ్మయ దివ్యదేహము; బ్రహ్మదేవుడు కూతు వెంటబడుట?; సంస్కారాలు – మనుస్మృతి; శ్రీనాథ దండకం; బలిచక్రవర్తి కథ; ఖట్వాంగుని మోక్షం; తెలుగు భాగవత వైశిష్యం; భ్రమర గీతాలు; శ్రీమానినీచిత్తచోర దండకం; హోళీ డోలా పూర్ణిమ; పోతన లో తాను; దేవకి ఆరుగురు పుత్రులు.; భాగవత శ్రవణం; మకరి - మహాయోగి?; పోతన రూపచిత్రణం - కుప్పించి; పోతన - వనం వరప్రసాద రావు; యజ్ఞం - హోమం.; ఈనాడు అంతర్యామిలోని ఎంచిన వ్యాసాలు; కరిరాజు - శరణాగతి; ప్రాచీన ప్రదేశాలు - ప్రస్తుత పేర్లు; గోవర్ధన గిరి ప్రదక్షిణ; నారాయణ నామ మహిమ; ఈనాడు అంతర్యామిలోని ఎంచిన వ్యాసాలు - 2; పోతనవారి పంచపాది పద్యం; ;

[5]పద్య మధురిమలు

శీర్షికలు : కాటుక కంటినీరు; గుడులు కట్టించె; అమృతమహాంబురాసి; బాలరసాలసాల; ఖ్యాతిగడించుకొన్న; ముద్దులుగార; ఈ కవీంద్రు జన్మ; భాగవతంబు సర్వరసబంధురమున్; పద లాలిత్యము; వాగీశాగోచరమగు; అచ్చమైన యమృత; ఎండిన మ్రోడులే; భాగవతమ్ము భాగ్యముల పంట; నగుమొగమున్; రామచంద్ర సాక్షాత్కార; అచ్చపు జుంటితేనియల; భాగవతము వ్రాసె; పోత నవీనపద్దతుల; కమ్మని గ్రంథం బొక్కటి; పోతననెంతున్; తేనెలో కల మద్ది; ;


[6]వంశవృక్షాలు

శీర్షికలు : బమ్మెర పోతన వంశం; బ్రహ్మ దేవుని పుత్రులు; కశ్యప ప్రజాపతి; స్వాయంభువు మనువు; కర్దమ ప్రజాపతి; దక్ష ప్రజాపతి - ప్రసూతి; దక్ష ప్రజాపతి - అసిక్ని; ప్రియవ్రత, ఉత్తానపాదులు; భరతుడు; ద్వాదశ ఆదిత్యులు; దైత్యులు; దానవులు; చతుర్దశ మనువులు; సూర్యవంశం - శ్రాద్ధదేవుడు; సూర్యవంశం - ఇక్ష్వాకుడు; సూర్యవంశం - దశరథుడు; సూర్యవంశం - నృగుడు; సూర్యవంశం - ధృష్టుడు, నరిష్యంతుడు; సూర్యవంశం - రాముడు - సంక్షిప్త పటము; ఛంద్రవంశం - పురూరవుడు; చంద్రవంశం - నహుషుడు; చంద్రవంశం - యదువు; చంద్రంవంశం - క్రోష్ణువు; చంద్రవంశం - శాతవాహనుడు, అంధకుడు; చంద్రవంశం - దేవకుడు; చంద్రవంశం - దేవమీఢుడు; చంద్రవంశం - వసుదేవుడు; చంద్రవంశం - అనువు; చంద్రంవంశం - పూరువు; చంద్రవంశం - భరతుడు; చంద్రవంశం - కురువు; చంద్రవంశం - హస్తి; చంద్రవంశం - కౌరవులు, పాండవులు; చంద్రవంశం - పాండవులు, పరీక్షిత్తు; భవిష్యత్తు రాజులు; చంద్రవంశం - కృష్ణుడు; చంద్రవంశం - పరీక్షిత్తు; చంద్రవంశం - కృష్ణుని పూర్వీకులు; చంద్రవంశం - పరీక్షిత్తు - సంక్షిప్త పటము; సాంబశివ రావు - గణనాధ్యాయి; అధర్ముడు; సింగయ మంత్రి; ;


[7]పరిశోధనలు

శీర్షికలు :

మనవి; జాబితా; డా. వీపూరి వేంకటేశ్వర్లు, - పోతన భాగవతము ప్రతీకాత్మక సౌందర్యము; డా. జి. హేమావతి, - బమ్మెర పోతన విరచిత శ్రీ మహా భాగవతము - సామాజిక వైశిష్ట్యం; డా.. యడవల్లి పరమేశ్వరయ్య - పోతన అన్నమయ్య సాహిత్య దృక్పదాలు పరిశీలన; డా. గోదావరి వెంకట మురళీ మోహన్ - పోతన మహా భాగవతం - అలంకార వైభవం; డా, కాకుమాను భూలక్ష్మి - ఆంధ్ర మహాభాగవతం - మహిళల మహనీయత; డా. మేళ్ళచెరువు భాను ప్రసాదు - పోతనభాగవతం – శృంగార రసపోషణ; డా. రామక పాండురంగ శర్మ - శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు; డా. కెబికె సుబ్బరాజు - పోతన ఆంధ్రమహాభాగవతములో భక్తి శృంగారములు; డా. ప్రసాదరాయ కులపతి - ఆంధ్ర భాగవత విమర్శ; డా. కొల్లి రాజేంద్రప్రసాదు - వీరభద్రవిజయము సవిమర్శక పరిశీలన; డా. భూపతిరాజు బంగార్రాజు - తరిగొండ వెంగమాంబ ద్విపద భాగవత దశమ స్కంధం - ఒక పరిశీలన; డా. తాడేపల్లి. వీరలక్ష్మి - శ్రీ మదాంధ్ర మహాభాగవతం - మాతృహృదయం; భాగవత రత్న పురస్కారానికి దరఖాస్తులు ఆహ్వానం; డా. ధూళిపాళ ప్రభాకర కృష్ణమూర్తి; డా. కలవకుంట ఈశ్వరబాబు - ఆంధ్రభాగవతం చిన్నపాత్రలు; డా. భమిడిపాటి శ్రీరామ సుబ్రహ్మణ్యం; డా. ధూళిపాళ శ్రీరామ్మూర్తి - శ్రీమదాంధ్ర అనుశీలనం; డా. వి. రాజేశ్వరి - పోతన - అతని కృతుల కవితావైభవ పరిశీలన; ;

[8]అమృతగుళికలు

శీర్షికలు :

ఉపక్రమణిక; అకారాది ఎంచిన పద్యగద్యలు; రత్నాలు; మాణిక్యాలు; ముత్యాలు; వజ్రాలు; మరకతాలు; కెంపులు; నీలాలు; పగడాలు; పుష్యరాగాలు; వైడూర్యాలు; గోమేధికాలు; పద్మరాగాలు; మణులు; సౌగంధికాలు; రవ్వలు; విద్రుమాలు; పచ్చలు; దండకములు; వచన వైభవాలు -1; వచన వైభవాలు - 2; మధురిమలు;

[9]స్తుతులు స్తోత్రాలు

శీర్షికలు :

అంబరీషకృత విష్ణుచక్ర స్తోత్రము (సంకట విమోచనము); అక్రూరుని కృష్ణ స్తుతి (తాపత్రయ హరం); అక్రూరుని రామకృష్ణుల స్తుతి (పవిత్ర కరం); అత్రి ముని స్తుతి (సంతాన ప్రదం); అదితి కృత హరి స్తుతి (శుభ కరము); అర్జునుని నుతి (వైరాగ్య ప్రదం); ఇంద్రుడు గోవిందుని పొగడుట (అభ్యుదయ కరం); ఉద్దవుని కృష్ణ స్తుతి (జ్ఞాన ప్రదం); ఉద్ధవుడు గన్న శ్రీకృష్ణుడు. (శుభప్రదం); ఋత్వికుల వాసుదేవ స్తుతి (క్షమా ప్రార్థన); కరభాజనకృత స్తుతి (కష్ట హరం); కర్దముని భగవత స్తుతి (సర్వాభీష్ట ప్రదం); కశ్యపుని రుద్ర స్తోత్తం (దుఃఖ హరం); కామధేనువు గోవింద స్తుతి (సుఖ ప్రదం); కాళిందుని విన్నపము (రక్షాకరం); కుంతి స్తుతి (ఆపద హరం); గజేంద్ర కృత స్తుతి (ఆర్తి హరం); గర్భస్థ కృష్ణ స్తుతి (భవభయ హరం); గర్భస్థ జీవుని స్తుతి (యాతనా హరం); గుహ్యకుల కృష్ణ స్తుతి (మంగళ కరము); గోపస్త్రీల కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం); గోపస్త్రీలు కృష్ణుని వెదకుట (మధురభక్తి ప్రదం); గోపికల తాదాత్మ్యత (మధురభక్తి ప్రదం); గోపికల విరహపు మొరలు (భక్తి ప్రదం); గోపికల విరహాలాపములు (మధుర భక్తి ప్రదం); గ్రంథారంభ ప్రార్థన (కార్య సిద్ధి ప్రదం); చాణూరకృత కృష్ణ నిందా స్తుతి (వేదనా హరం); చిత్రకేతు కృత సంకర్షణ స్తవము (జ్ఞాన ప్రదం); జాంబవంత కృత కృష్ణ స్తుతి (మోహ హరం); తాపసోత్తముల కృష్ణ స్తుతి (శ్రేయస్కరం); దక్షాదుల విష్ణు స్తుతి (యజ్ఞఫలప్రదం); దిక్పాలకాదుల దేవదేవు స్తుతి (కార్యసిద్ధి ప్రదం); దితి రుద్ర స్తుతి (సంతాన ప్రదం); దేవకి చేసిన భగవంతుని స్తుతి (కడుపు చలువ); దేవతల నారాయణ స్తుతి (అభీష్ట ప్రదము); దేవతల భగవత స్తుతి (పాప హరం); దేవతల శ్రీహరి నుతి (శోభనకరంబు); దేవహూతి చేసిన కపిల స్తుతి (జ్ఞావ ప్రదం); ద్వాదశాదిత్య ప్రకారము (జ్ఞాన ఆరోగ్య ప్రదం); ద్వారకావాసుల స్తుతి (ఆత్మార్పణం); ధరాధిపుల కృష్ణ స్తుతి (కామ్యార్థ సిద్ధి); ధర్మజుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం); ధర్మరాజు కృష్ణస్తుతి (శ్రేయస్కరం); ధ్రువుని విష్ణు స్తుతి (వాంచితార్థ ప్రదం); నాగకాంతల కృష్ణస్తుతి (భగవదనుగ్రహ ప్రదం); నారదుని కృష్ణ స్తుతి (శ్రీ కరం); నారాయణఋషికృత స్తుతి (జయ కరం); పితృజన స్తుతి (క్షేమ కరం); పృథు చక్రవర్తి చేసిన విష్ణు స్తుతి (సద్భక్తి ప్రదం); పృథ్వి చేసిన కృష్ణ స్తుతి (అభయ ప్రదం); ప్రచేతసుల విష్ణు స్తుతి (వాంచితార్థ ప్రదం); ప్రజాపతుల శివ స్తుతి (భయ హరం); ప్రహ్లాద కృత నృసింహ స్తుతి (రక్షా కరం); బహుళాశ్వుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం); బ్రహ్మ స్తవంబు (ఆపద నివారణం); బ్రహ్మకృత గర్భస్థ వామన స్తోత్రం (ఆపద విమోచనము); బ్రహ్మకృత హరిస్తుతి; బ్రహ్మదేవుని కృష్ణ స్తుతి (మోహ నాశము); బ్రహ్మదేవుని విష్ణు స్తుతి (క్లేశ హరం); బ్రహ్మదేవుని విష్ణుతత్త్వ స్తుతి. (భవభయ తారకం); బ్రహ్మదేవుని శివ స్తుతి (ఆరోగ్య ప్రదం); బ్రహ్మాది కృత నృసింహ స్తుతి (సర్వ భయ హరం); బ్రహ్మాది కృత శ్రీహరి స్తుతి (శ్రేయస్కరం); బ్రహ్మాది దేవతల నరనారాయణ స్తుతి (దయా ప్రదం); భాగీరథకృత గంగాస్తుతి (జయ ప్రదం); భీష్మస్తుతి (భక్తి ప్రదం); భ్రమర గీతాలు (దైవానుగ్రహములు); శ్రీనాథనాథా - మహదాదుల హరి స్తుతి దండకం (భవ దుఃఖ హరం); మార్కండేయ కృత స్తుతి (జ్ఞాన ప్రదం); మాలాకారుని కృష్ణ స్తుతి (శుభ ప్రదం); ముచికుందుడు కృష్ణుని స్తుతించుట (భక్తి వర్ధనం); మునివరుల కృష్ణ స్తుతి (సర్వాభీష్టప్రదం); మేదినీ కృత ఫృథు (విష్ణు) స్తుత (రక్షా కరం); మేదినీ కృత ఫృథు (విష్ణు) స్తుతి (రక్షా కరం); రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి (బంధ మోక్షణం); రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి (బంధ మోక్షణం); రుద్రుడు ఉపదేశించిన హరి స్తుతి (సర్వసిద్ధి ప్రదం); వరుణుని కృష్ణ స్తుతి (శుభ కరం); వసుదేవుడు భగవంతుని పొగడుట (సంతాన లాభము); వింద్యావళీ కృత స్తుతి (ఇష్టకామ్యార్థ ప్రదము); విధాత వరాహ స్తుతి (భక్తి ప్రదం); విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రము (సర్వాభీష్ట ప్రదం); వృత్రాసుర కృత స్తుతి (అనన్య భక్తి ప్రదము); శివకృత విష్ణు స్తుతి (సర్వ శ్రేయో కరం); శివజ్వరం చేసిన కృష్ణస్తుతి (జ్వర హరం); శివుని కృష్ణస్తుతి (రక్షణ ప్రదం); శుక కృత మోహినీ స్తుతి (శ్రేయో కరము); శుక స్తుతి (సర్వశుభప్రదం); శుకుని హరికథల స్తుతి (భక్తిఫలప్రదం); శ్రీమన్నారాయణ కవచము (జయ ప్రదం); శ్రీమానినీమానచోర దండకము (దైవానుగ్రహ కరం); శ్రుతదేవుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం); శ్రుతిగీతలు (ఆత్మజ్ఞాన ప్రదం); సత్యవ్రత కృత మత్స్య స్తుతి (కష్ట నాశకము); సనకాదుల హరి స్తుతి (భగవదనుగ్రహ ప్రదం); సూత కృత స్తుతి (శ్రేయోదాయకం); హంసగుహ్య స్తవరాజము దక్షకృతం(సర్వాభీష్ట ప్రదము); నృగుడు కృష్ణుని కొనియాడుట (సంకట హరం); ముందుమాట; అక్రూరుడు రామకృష్ణుల పొగడుట (భవపాశ హరం); షష్ఠస్కంధారంభ ప్రార్థనలు- (భక్తిప్రదం); మాలినీ పద్యాల మాలిక (భగవదనుగ్రహ ప్రదం);

[10]శ్రీ రుక్మిణీ కల్యాణము

శీర్షికలు :

ముందుమాట; రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము; రుక్మిణీ జననంబు; రుక్మిణి సందేశము పంపుట; వాసుదే వాగమన నిర్ణయము; వాసుదే వాగమనంబు; రుక్మిణీ గ్రహణంబు; రాజలోక పలాయనంబు; రుక్మి యనువాని భంగంబు; రుక్మిణీ కల్యాణంబు; పూర్ణి;

[11]శ్రీ గజేంద్ర మోక్షణము

శీర్షికలు : ముందుమాట:; ప్రార్థన; గజేంద్రమోక్షణ కథా ప్రారంభము; త్రికూట పర్వత వర్ణన; త్రికూట మందలి గజములు; గజేంద్రుని వర్ణన; గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము; కరి మకరుల యుద్ధము; గజేంద్రుని దీనాలాపములు; మిగతా భాగం - గజేంద్రుని దీనాలాపములు; విష్ణువు ఆగమనము; గజేంద్ర రక్షణము; గజేంద్రుని పూర్వజన్మ కథ; లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ; గజేంద్రమోక్షణ కథా ఫలసృతి; పూర్ణి;


[12]శ్రీ ప్రహ్లాద భక్తి

శీర్షికలు : ముందుమాట; ప్రార్థన; ప్రహ్లాదుని గుణ వర్ణన; ప్రహ్లాదుని చదువు విచారించుట-1; ప్రహ్లాదుని చదువు విచారించుట-2; చదివించిరి నను గురువులు; ప్రహ్లాదుని హింసించుట; ప్రహ్లాదుడు రక్షోబాలురకు బోఝించుట; రక్షోబాలురు ప్రశ్నించుటు; ప్రహ్లాదుని జన్మంబు; సంసార విషయం బోధించుట; చండామార్కులు చాడీలు చెప్పుట; బలయుతులకు దుర్బలులకు; నృసింహరూప ఆవిర్భావము; హిరణ్యకశిప సంహారము; బ్రహ్మవరనియమాల అనుల్లంఘన; దేవతలు నరసింహుని స్తుతించుట; హరిని శాంతింపజేయమని లక్ష్మీదేవిని వేడుట; ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట నరసింహుని; కొనసాగింపు - ప్రహ్లాదుని స్తుతి; ప్రహ్లాదుడు తండ్రికి ఉన్నతగతులు వేడుట; పూర్ణి;


[13]శ్రీ వామన చరిత్ర

శీర్షికలు : ముందుమాట; ప్రార్థన; దితి కశ్యపుల సంభాషణ<; పయోభక్షణ వ్రతము; వామనుడు గర్భస్తు డగుట; గర్భస్థ వామనుని స్తుతించుట; వామను డవతరించుట; వామనుని విప్రుల సంభాషణ; వామనుని భిక్షాగమనము<; వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట; వామనుని భిక్ష కోరు మనుట; వామనుని సమాధానము; వామనుడు దాన మడుగుట; శుక్ర బలి సంవాదంబును; బలి దాన నిర్ణయము; వామనునికి దాన మిచ్చుట; త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు; దానవులు వామనుపై కెళ్ళుట; బలిని బంధించుట; ప్రహ్లా దాగమనము; హిరణ్యగ ర్భాగమనము; దానముల సుతల గమనము; బలి యజ్ఞమును విస్తరించుట; పూర్ణి;


[14]శ్రీ కుచేలోపాఖ్యానము

శీర్షికలు :

ముందుమాట:-; ప్రార్థన; కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు; కుచేలుని ఆదరించుట; గురుప్రశంస చేయుట; అటుకు లారగించుట; పూర్ణి;

[15]పోతన రామాయణము

శీర్షికలు :

పోతన రామాయణము; పోతన రామాయణము మిగతా భావము;

[16]శ్రీ ఉషాపరిణయము

శీర్షికలు : ఉపోద్ఘాతము; బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి; ఉషాకన్య స్వప్నంబు; చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట; చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట; అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు; బాణాసురునితో యుద్ధంబు; శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట; మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు; శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట; పూర్ణి;{4}గ్రంథము - తెలుగు భాగవతము

  పోతన ప్రణీత భాగవత గ్రంథ మందలి ద్వాదశ స్కంధములు
(1, 2, 3, 4, 5.1, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 11 & 12) పద్నాలుగు ఉపభాగములుగానూ
వాటిక్రింద ఘట్టాలు (640)
వాటిక్రింద పద్యగద్యలు (9013)
సంపూర్ణంగా ప్రతిపద్యగద్యకు మూల పాఠం, టీక, భావము, వినుకరులు.
అలంకారంగా కొన్ని చిత్రములు.
ముఖ్య అనుయుక్త పదాలు పదబంధాలకు వివరణలకు లింకులు.

{5}గణాంకాలు

ఉపవిభాగములు: శీర్షికలు:

[1]జాబితాలు

శీర్షికలు : 1.తరతమ భేదములు ; 2.టిప్పణి ; 3.ప్రాచీన ప్రదేశాలు - ప్రస్తుత పేర్లు ; 4.పేర్లు

[2]పద్యగద్యలలో - గణన

శీర్షికలు : 1.నైమిశారణ్యం గణన ; 2.గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట ; 3.గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట - వృక్ష ; 4.ఆయుధములు

[3]అనుక్రమణికలు

శీర్షికలు : 1.అకారాది తెలుగుభాగవతము ; 2.తెభా - విషయ సూచిక ; 3.వీరభద్ర విజయము - అకారాది ; 4.తెలుగు భాగవతము ఛందో అనుక్రమణిక

[4]వికీ విధానంలో దత్తైలు

శీర్షికలు : 1.వ్యక్తుల పేర్లు దత్తై ; 2.గణనాధ్యాయ పట్టిక

[5]పటములు

శీర్షికలు ; 1.స్కంధాలు - పద్యాలు

[6]ఉపకరణాలు

శీర్షికలు : 1.మిరియాల వారి ఛందం ; 2.లిప్యంతరీకరణి ; 3.విధి విధానాలు - 1 ; 4.విధి విధానాలు - 2

[7]నామకోశాలు

శీర్షికలు : 1.పేర్లు - అచ్చులు ; 2.పేర్లు క, చ, ట వర్గులు

[8]స్కంధాలు-పద్యాల గణన

శీర్షికలు : 1.స్కంధాల వారీ ఛందోవారీ పద్యాల లెక్క ; 2.గణనోపాఖ్యానం -1 ; 3.ఘట్టాలు పద్యాలు పట్టిక


{6}అలమార

ఉపవిభాగములు:

{6} ఉపవిభాగములు

[1]పుస్తకాలు
శీర్షికలు : నారాయణ శతకం (బమ్మెర పోతన); వ్యాస భాగవతం; వీరభద్ర విజయం; భోగినీ దండకం (బమ్మెర పోతన); తెలుగు భాగవతము - వివిధ స్థానములు; గ్రంథం - అధిక పద్యగద్యలు, పాఠ్యంతరాలు; అచ్యుత రత్న భాగవత మాల.

[2]జాలము
శీర్షికలు : వెబ్ సైట్లు; బ్లాగులు; జాలిక రచనలు - పుస్తకములు; యూట్యూబులు; తారంగం యూట్యూబు సంచాలనం; శ్రీ చలపతి రావు వారి పిడిఎఫ్ పుస్తకాలు;

[3]ప్రవచనములు
శీర్షికలు : చాగంటి వారి శ్రీమద్భాగవత ప్రవచనాలు; బహు భాషా ప్రవచనాల భాండాగారం; గోలి ఆంజనేయులు గారి అభిభాషణలు; డా.నాగవల్లీనాగరాజు భాషణలు; గజేంద్ర మోక్షం రామకృష్ణానంద వారిచే

[4]చరవాణి ఆప్స్
శీర్షికలు : గజేంద్ర మోక్షణము ఆప్; తెలుగు భాగవతం చరణి గ్రంథం (ఆండ్రాయిడు, , , ఐఫోనులు); కిండిల్ తెలుగు భాగవతము; గజేంద్ర ధామ్ వద్ద తెలుగు భాగవతం; IBAM భాగవత ఆణిముత్యాలు; SVSNS శ్రీ విష్ణు నామ సహస్రం;

[5]రచనలు
శీర్షికలు : మిసిమి; గజేంద్రమోక్షం తత్వవిశ్లేషణ; ఆచార్య సినారె వారి పోతన; ఆచార్య ఎల్చూరి మురళీధర రావు - బొప్పన పంచమ స్కంధం; డా. భ. శ్రీరామ సుబ్రహ్మణ్యం - పోతన - తీర్థుల - కృష్ణ చరితాలు; పోతన - అతని కృతులు - పరిశీలన; అసురులు మరొక కోణం - సాయి స్వరూప; ఆచార్య ఎల్చూరి మురళీధరరావు - పోతనామాత్యుని కల్పనానల్పశిల్పం; పోతన - TSN మూర్తి; శ్రీమదాంధ్ర మహా భాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు; పోతన – నన్నెచోడులు చిత్రించిన మన్మథుని రథనిర్మాణం; నారాయణ శతక వ్యాసం; శ్రీమహా భాగవత సుధా తరంగిణి; భాగవతం మానవీయ విలువలు - అన్నావఝ్ఝల రామమోహన శర్మ;

[6]స్తోత్రాలు కీర్తనలు
శీర్షికలు : మధురాష్టకం; విష్ణు అక్షరమాలా స్తోత్రం; అచ్యుతరత్న భాగవతమాల; కృష్ణ దండకము - కళాపూర్ణోదయము (184); శ్రీకృష్ణలీలాతరంగిణి; విజయగోపాల మంగళ హారతి; కృష్ణ శతకము; భాగవతాంర్గత సూర్యస్తుతి; వెంగమాంబ కృష్ణ మంజరి;

[7]దృశ్యకములు గాత్రములు
శీర్షికలు : శివరాం గారు పాడిన భాగవత పద్యాలు; భక్త పోతన నుండి దృశ్యకం; భక్త పోతన చలన చిత్రం; పోతన దృశ్యకం; బమ్మెర పోతన దృశ్యకం; జయ కృష్ణా ముకుందా దృశ్యకం; హిరణ్యకశిపుని వధ; శత వర్ష భాగవత సప్తాహము కొల్లూరు; భక్తప్రహ్లాద సినిమాలోని పద్యాలు; కృష్ణ లీలలు చిత్రిక; కావ్య పరిసళము - శ్రీమద్భాగవతము; కుచేలోపాఖ్యానము; కాళింగ నర్తన తిల్లానా;

[8]లలిత పారాయణ
శీర్షికలు : ప్రథమ స్కంధము; ద్వితీయ స్కంధము; తృతీయ స్కంధము; చతుర్థ స్కంధము;

[9]కథలు
శీర్షికలు : జడభరతుని కథ; ఖాండవ వన దహనం; గిరిధరన్ - భాగవత కథలు -1.; గిరిధరన్ - భాగవత కథలు -2.; గిరిధరన్ - భాగవత కథలు -3; గిరిధరన్ - భాగవత కథలు - 5; గిరిధరన్ - భాగవత కథలు - 6; పోతన భాగవత కథలు - 1; పోతన భాగవత కథలు - 2; పాప చెప్పిన గజేంద్ర మోక్షం కథ; పాప చెప్పిన మన్నుతినుట;

[10]నారాయణీయము

[11]భాగవత సౌరభము

[12]భాగవత వైజయంతిక

[13]యక్షగానములు

[14]ద్విపద భాగవతము - మధుర కాండము

[15]ద్విపద భాగవతము - కల్యాణ కాండము

[16]ద్విపద భాగవతము - జగదభిరక్షణ కాండము

[17]కృష్ణ శతకము

[18]అవతార మీమాంస

[19]శ్రీకృష్ణకర్ణామృతము

[20]యదువంశము

[21]భాగవత మహాత్మ్యము

[22]బమ్మెఱ పోతరాజు

(23)గజేంద్రమోక్షణ రహస్యార్థం


{7}స్పందన

ఉపవిభాగములు:

[1]బ్లాగుకి వచ్చిన వ్యాఖ్యలు; [2]వేగరి వ్యాఖ్యలు; [3]ట్విట్టరు పింటరెస్టు; [4]ముఖ పుస్తక వ్యాఖ్యలు; [5]జాలగూడు వ్యాఖ్యలు.


{8}మాకు వ్రాయండి

{9}ప్రహేళిక

{10}వ్యాకరణము

ఉపవిభాగములు:

[1]ఛందోపరిచయము ; [2]సంధులు


{11}శ్రీ వీరభద్ర విజయము

ఉపవిభాగములు:

[అ]ప్రథమాశ్వాసము

శీర్షికలు : దేవతా ప్రార్థన 2.పీఠిక 3.కవివంశాభివర్ణనము 4.షష్ఠ్యంతములు 5.కథాప్రారంభము 6.దక్షుడు రజతగిరి కరుగుట 7దక్షుఁడు దివిజులఁ బిలుచుట 8.నారదుఁడు పార్వతికి దక్షుఁని యఙ్ఞముఁ దెలుపుట 9.దాక్షాయణి దక్షు నింటి కరుగుట 10.దక్షుఁడు దాక్షాయణిం దిరస్కరించుట 11.దాక్షాయణి దేహంబుఁ దొఱఁగుట 12.శంకరుండు దక్షునకు శాపం బిచ్చుట 13.దాక్షాయణి హిమవత్పుత్త్రియై పుట్టుట 14.హిమవంతుడు స్తోత్రము చేయుట 15.హిమవంతుఁడు పార్వతికి శివునిం జూపుట 16.నగజను శివునికి శుశ్రూష చేయ నప్పగించుట 17. ఆశ్వాసాంతము;

[ఆ] ద్వితీయ ఆశ్వాసము
శీర్షికలు : తారకుడు దండై పోవుట 2.బృహస్పతి బ్రహ్మకుఁ దారకాసురుఁడుచేయు బాధలం దెలుపుట 3.అమరావతీ వర్ణనము 4.కందర్పుఁడు రతీదేవికి తా నరిగిన వృత్తాంతంబు చెప్పుట 5.రతీదేవి శివునిపైఁ బోవల దని మన్మథుని మందలించుట 6.రతీదేవి శివునిపైఁ బోవల దని మన్మథుని మందలించుట - తరువాయి భాగము 7.మిగతా భాగము - రతీదేవి శివునిపైఁ బోవల దని మన్మథుని మందలించుట 8.హిమవంతుడు తన యింటికి గూతుం గొనిపోవుట 9.శంకరుఁడు వెలఁది యై శీతాచలంబునకు వచ్చుట 10.నగజకు నెఱుకఁ దెలుపుట 11.పార్వతి తపముసేయ వనమునకు నేగుట 12శంకరుండు బ్రహ్మచారి యై వనమునకు వచ్చుట 13.శంకరుఁడు ప్రత్యక్షం బగుట 14.ఆశ్వాసాంతము;

[ఇ] తృతీయాశ్వాసము
శీర్షికలు : హిమవంతుఁడు పార్వతిఁ జూచి పలుకుట 2.పార్వతి చెలుల హిమవంతునకు జరిగిన వృత్తాంతంబు చెప్పుట 3. శంకరుడు సప్తమహర్షులను పిలుచుట 4.సప్తమహర్షులను శీతాచలంబునకుఁ బంపుట 5.హిమవద్గిరి వర్ణనము 6.హిమవంతుఁడు మునులం బూజించుట 7.మునులు దాము జరిగించిన కార్యమును శంకరునకు దెలుపుట 8పార్వతీపరిణయమునకు బ్రహ్మది దేవతలు వచ్చుట 9.దేవతలక్షేమంబు నీశ్వరుండడగుట 10.గజాననుని పార్వతీపరిణయమునకుఁ దీసికొని పోవుట 11.నందివాహనుం డై శంకరుండు పరిణయంబునకుం జనుట 12.హిమవంతుపురంబు నలంకరించుట 13.చంద్రోదయ వర్ణనము 14.సూర్యోదయ వర్ణనము. 15.శివుఁడు భూసమత్వంబునకై యగస్త్యుని దక్షిణదిక్కునకుఁ బంపుట. 16.అంగనాజనంబులీశ్వరునిఁ జూడవచ్చుట. 17.శివుండుపార్వతీ సహితుఁడై మంగళస్నానాదుల చేయుట. 18హిమవంతుఁడు కన్యాదానము చేయుట. 19.బ్రహ్మాదులునమస్కరించి మన్మథుని వృత్తాంతముఁ దెల్పుట. 20.పార్వతినిరజతశైలంబునకుఁ బంపుట. 21.శివుఁడుగౌరితో సుఖముగా నుండుట. 22.పార్వతిశంకరుని నీలగళ కారణం బడుగుట. 23.క్షీరసాగరమథనము 24.క్షీరాబ్ధిని హాలాహలము బుట్టుట. 25.దేవతలుబ్రహ్మను వేఁడుట. 26.శంకరునిదేవతలు స్తుతించుట. 27.ఈశ్వరుఁడు హాలాహలమును మ్రింగుట. 28.ఆశ్వాసాంతము;

[ఈ] చతుర్థాశ్వాసము
శీర్షికలు : వీరభద్రవిజయ ప్రకారంబు 2.దక్షుని యజ్ఞ వృత్తాంతము దధీచి శివునకుఁ దెల్పుట. 3.పార్వతికోపంబున భద్రేశ్వరి యను కన్య పుట్టుట. 4ప్రమథగణములతో వీరభద్రుఁడు దండెత్తుట. 5.వీరేశ్వరుండు దేవతలను సంహరించుట. 6.సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట 7.ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు 8.బ్రహ్మ వీరేశ్వరునకు రథము తెచ్చుట. 9.వీరభద్రుం డింద్రాదులతోఁ బోరాడుట. 10.పరమేశ్వరునితో వీరేశ్వరుండు ధ్వంసవృత్తాంతమంతయుఁ దెల్పుట. 11.శివుండు బ్రహ్మమొదలగువారి ననుగ్రహించుట. 12.శివుండు వీరభద్రునకుఁ బట్టంబు గట్టుట. 13.అశ్వాసాంతము.

{12}పుస్తకములయము

ఉపవిభాగములు:

[1] a href="http://telugubhagavatam.org/?Pustakamulu&Branch=BhagavataParichayamu&">భాగవత పరిచయము
శీర్షికలు :- 1. ప్రథమ స్కంధము 2.ద్వితీయ స్కంధము 3.తృతీయ స్కంధము 4.చతుర్థ స్కంధము 5.పంచమ స్కంధము 6.షష్ఠ స్కంధము 7.సప్తమ స్కంధము 8అష్టమ స్కంధము