పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దృశ్యకములు గాత్రములు : జయ కృష్ణా ముకుందా దృశ్యకం

"జయ కృష్ణాముకుందా" పాట/కీర్తన- సినిమా పాండుంగ మహత్యం; సంగీతం టివి రావు; దర్శకుడు కమలాకర కామేశ్వర రావు; నటులు ఎన్ టి రామారావు, అంజలి, నిర్మల.