పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

రచనలు : శ్రీమదాంధ్ర మహా భాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలుఆచార్య రామక పాండురంగ శర్మ వారు Ph.D.పట్టా కొరకు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో సమర్పించిన సిద్ధాంత గ్రంథము.
శ్రీమద్ ఆంధ్ర మహా భాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు

ఇక్కడ చదువుకొనగలరు . . లేదా. . . .

తెలుగుపరిశోధన జాలగూడు (www.teluguthesis.com) లోని క్రింది లింకు ద్వారా వీక్షించగలరు.


శ్రీమద్ ఆంధ్ర మహా భాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు, ఆచార్య రామక పాండురంగ శర్మ