పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పత్రికా ఉల్లేఖనాలు : 2016 జనవరి తెలుగు వెలుగులో భాగవత మకరందం

జనవరి, 2016 నెల తెలుగు వెలుగు మాస పత్రికవారి వ్యాసం భాగవత మకరందం ఉల్లేఖన చిత్రం క్రింద చూడండి. దీని సంకలనంలో పాలు పంచుకున్న ఉపసంపాదకులు, విలేఖరులు, తెలుగు వెలుగు సంపాదక వర్గం, ఈనాడు గ్రూపులకు అనేక ధన్యవాదములు. మీ ఆదరపూర్వక ప్రోత్సాహక శుభాశీస్సులకు ధన్యవాదాలు.
లేదా
ఇక్కడ నొక్కి తెలుగు వెలుగు 2016 జనవరి నెల పత్రికలోని ఈ భాగవత మకరందం వ్యాసం వీక్షించండి

. . . 2016 జనవరి మాస, తెలుగు వెలుగు పత్రిక వారి