పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పత్రికా ఉల్లేఖనాలు : 2014, నవంబరు - 4 సాక్షి నెట్టింట భాగవతం

2014,నవంబరు-4 నాటి సాక్షి దినపత్రిక ఆదివారం పుస్తకంలో ప్రచురించిన "నెట్టింట భాగవతం" వార్తా కథనం ఉల్లేఖన. సాక్షి పత్రికకు, దీని సంకలనంలో పాలుపంచుకున్న విలేఖరులకు, ఛాయాచిత్రకారునికి, సంపాదక వర్గమునకు అనేక ధన్యవాదములు. మీ ఆదరపూర్వక ప్రోత్సాహక శుభాశీస్సులకు ధన్యవాదాలు.
లేదా
ప్రక్క లింకు పై నొక్కి వీక్షించండి. . . l4, నవంబరు-2014న ఆదివారం సాక్షి వారి "నెట్టింట భాగవతం" వార్తా కథనం"
. . . 4, నవంబరు-2014న ఆదివారం సాక్షి వారి